Základní informace o elektronických knihách

Moderní formou distribuce textových děl od autora ke čtenáři jsou dnes elektronické knihy (tak zvané e-knihy). Ty přitom skýtají několik vlastností důležitých jednak pro autora a vydavatele (či nakladatele), ale i pro čtenáře.

Pro autora je důležité vědět:


Pro čtenáře poté: