Jak napsat knihu

Nalézt zajímavé téma a poutavě jej zpracovat není vždy ten nejsnazší úkol. I když se jedná o úkol s větším Ú v případě dobrého pojetí a dodržování jistých pravidel se jedná o zvládnutelný úkol.

Zcela na prvopočátku je nutno se rozhodnout (autor to ví tak nějak přirozeně), zda se bude jednat o prózu (neveršovaný text), poezii (verše a básně) nebo odborný text (knihu). Dle toho se volí příslušný styl psaní. Co do náročnosti jsou poezie a odborný text na tom hůře, ale to neznamená, že napsat prózu je zcela snadné.

Před započetím samotného psaní je vhodné čerpat inspiraci a nechat se ovlivňovat rozličnými vlivny. Ne náhodou mnoho úspěšných spisovatelů psalo o tom co zažili nebo co viděli kolem sebe. Nechat na sebe působit prostředí je dobré i tehdy, pokud již autor(ka) nějakou představu má. Může přicházet na další problémy a zádrhele, které příběh zkomplikují, udělají zajímavějším. Ideální je poté plány co zpracovat, případně jak to či ono pojmout, zaznamenávat do poznámkového notesu. Ten mít u sebe pokud možno stále. Náhlá inspirace může přijít kdykoliv. Ti, kteří mají v oblibě počítače mohou využít např. aplikace TiddlyWiki (dá se používat i na tabletech, nejen počítačích); poslouží ale samozřejmě i samotný dokument Word či OpenOffice.

V případě, že téma již máte, poznámkem je dostatek, může se pomalu začít s vymýšlením názvu. Ten vlastně můžete vymýšlet, měnit a pilovat až do posledního okamžiku. Na jeho přesnosti, ale i zajímavosti mnohdy záleží celý úspěch díla. Stojí tedy za to úsilí.

Začít psát text můžete v jakémkoliv textovém procesoru typu MS Word nebo v bezplatném OpenOffice. Případně využít programu speciálně navrženého pro autory knih a próz. Je jím program yWriter. Pomáhá s rozvrhováním kapitol, příběhem i poznámkami. Jedním slovem vše usnadňuje.

Nyní následuje samotné tvůrčí období. Možná jako u mnoha jiných řemesel se vyplácí dvakrát měřit a jednou řezat. Protože pokud autor píše příliš rychle a živelně, může se dostat do nesnází a nutnosti text přepisovat. Nicméně přepisování se nevyhýbá ani zkušeným a léty ošlehaným autorům. Není se tedy ani v tomto za co stydět.

Jakmile je text napsán, je nejlepší jej nechat chvíli „uležet“. Jakmile se ke svému dílu vrátí autor po malé pauze, cca 14 dní či více, vidí vše jakoby „cizíma“ očima a to, čemu předtím nevěnoval pozornost mu nyní připadá například zvláštní. Je škoda, když si těchto nedokonalostí všimne až vydavatel. Následně je ideální nechat text přečíst někoho blízkého, kdo je zárukou, že jeho zpětná vazba nebude příliš kritická (aby autora neodradila), ale zároveň mu dokáže na rovinu sdělit co by stálo za změnu. Lepší je nechat dílo přečíst více posuzovatelů, aby nebyl autor příliš ovlivněn pouze jedním a navíc pokud se shodnou na jedné věci, si mohl být téměř jistý.

Pokud je autor se svým rukopisem spokojený, je ideální čas, aby se obrátil na vydavatele. Pro vydání e-knihy kontaktujte naše vydavatelství.