Jak vydat elektronickou knihu

Donedávna byla možnost vydat svou vlastní knihu uzavřena pouze několika málo vyvoleným, potenciálně úspěšným nebo známým autorům, tedy těm, kteří byli pro nakladatelství zajímaví.

Elektronické knihy (zkráceně e-knihy) ale v tomto vše značně usnadnily. Díky cenovým možnostem tak vydat svou knihu může téměř kdokoliv. V případě, že již máte napsaný rukopis a hodláte svou knihu vydat elektronicky, naleznete další informace na straně Vydání e-knihy (a to včetně důležitého ISBN). Pokud máte zatím spíše hrubou myšlenku o čem by kniha měla být, doporučíme vám stranu Jak napsat knihu.

Pro vydání e-knihy potřebujete mít rukopis v elektronické podobě ve formátu textu nebo kancelářského dokumentu (MS Word, OpenOffice). Následně vydavatelství dle zaměření rukopisu a redakčního posouzení určí, jak budou postupovat další kroky vedoucí k samotnému "vydání" knihy. V ideálním případě následuje korektura – oprava textových chyb.

Text, který doposud četl pouze samotný autor, je většinou nutno nechat projít jazykovou korekturou. I když se to nezdá, je 99 % textů nutno upravit. Zejména autor sám již čte pouze "obsah" a nevnímá jak je napsán.

Následuje vyjádření autora, v jaké podobě by rád viděl grafický návrh obálky. Ten je ve spolupráci s vydavatelem domluven a následně zrealizován.

Dalším krokem je technické zpracování knihy do formátu, ve kterém bude distribuována. To vyžaduje zkušenost v této oblasti i potřebné programové vybavení (např. profesionální zlomový program QuarkXPress, Adobe Indesign či obdobnou alternativu).

Nejdůležitější je ale poslední krok, a tím je uvedení elektronické knihy do distribuce a její marketingová podpora. Distribuce elektronické knihy je tak v důsledku pro její úspěch mnohem důležitější, než samotné připravení a vydání knihy.

Samozřejmostí je poté pokrytí všech nejpoužívanějších formátů e-knih.