Tisková zpráva k Vydání komiksu Tři mušketýři

« Pro novináře a tisk

Tisková zpráva ke stažení ve formátu MS Word (.doc; 20 kB)

Iniciační roli ostravských vydavatelů v produkci komiksů v 70. letech jsme chtěli připomenout a přiblížit souběžným počinem - vydáním dvou děl, která v oněch letech nebyla nikdy publikována celá: Výpravy ze Sixie, kterou nakreslil Kája Saudek - a komiksu Tři mušketýři neméně talentovaného kreslíře Antonína Šplíchala. Oba komiksy jsou dílem stejného scenáristy Miloše Poláška a mají víceméně i stejný osud: k jejich úplnému vydání nikdy pro zákaz této "nekulturní vydavatelské aktivity" v roce 1972 už nedošlo.

Část příběhu příběhu Výpravy ze Sixie vyšla na obálkách Ostravského kulturního zpravodaje a jeho celá polovina pak v magazínu CICERO v dubnu 1972. Tři mušketýři měli ještě větší smůlu: po zveřejnění prvních dvou stran na obálkách tohoto měsíčníku už bylo vydávání komiksů zakázáno a tak je od té doby už nikdo neviděl.

Oba tyto komiksy byly kresleny "klasickou" technikou perokresby s akvarelovým vybarvením ve formátu A2 a v tisku byly reprodukovány ve zmenšené velikosti A5. Nyní je hodláme vydat ve dvojnásobné velikosti A4, aby vynikly všechny finesy kresby a originalita zpracování. Zejména Tři mušketýři tak umožní perfektní vjem srovnatelný s původními originály. Dnes používané technologie přímo digitálně vytvářené kresby už mají naprosto jiný charakter. Dokonalost kresebné linky i barevné výplně svou jednoznačností už osobitost ruční a la prima kresby nemají.

Složitá práce byla s předlohami Výpravy ze Sixie, jejíž všechny strany se nezachovaly a které jsme neměli k dispozici. Patrně i díky tomu, že došlo k policejnímu zabavení jiných Saudkových originálů komiksu Muriel před připravovanou aukcí, mají vlastníci originálů Sixie obavy se vůbec přihlásit.

Jednání o licenční smlouvě k vydání Výpravy ze Sixie s manželkou a opatrovnicí Káji Saudka právě probíhají. Na naléhání sběratelů jsme se proto rozhodli nevázat oba tyto tituly na sebe a vydat alespoň Tři mušketýry již nyní v našem vydavatelství En Face. Cena tohoto komiksu ve formátu A4 a rozsahu 32 stran byla stanovena na 235 Kč a na objednávky z předprodeje bude zasílán od druhé poloviny června. O okolnostech souvisejících s vydáním Výpravy ze Sixie budeme informovat ihned poté, co se smluvní situace vyjasní.

Miloš Polášek (*12.11.1939, Ostrava), ostravský fotograf, grafik a vydavatel
Miloš Polášek s fotografií začal již za svých studentských let. Po odchodu z Nové Huti se jí spolu s novinářskou praxí začal naplno věnovat. V této době vznikly a v Ostravském kulturním měsíčníku byly vydány komiksy Tři mušketýři, Potulný Hugo a spol. nebo Výprava ze Sixie. První dva ilustroval Šplíchal, třetí Kája Saudek. Miloš Polášek stál za náměty a scénáři těchto komiksových příběhů. V umělecké fotografii se Polášek zaměřoval na ekologickou fotografii a následně na krásu ženského těla. V roce 1996 zakládal ateliér fotografie na Katedře výtvarné tvorby Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (která se následně přetransformovala na dnešní Fakultu umění Ostravské univerzity). Působil tam jako odborný asistent 10 let. Vedle těchto aktivit se v posledních letech věnuje vydavatelské činnosti.
Web: http://polasek.enface.cz

Antonín Šplíchal (*4.8.1947, Olomouc) grafik a ilustrátor
Antonín Šplíchal se vyučil aranžérem a následně pokračoval ve studiích na slavné umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti obor užitá a propagační grafika. Po maturitě v roce 1968 se vrátil do rodné Olomouce a působil v propagačním oddělení Parku kultury a oddechu. V roce 1972 nakreslil kresby pro komiks Tři mušketýři.  V roce 1991 se osamostatnil věnoval se zejména ilustraci knih. Ilustroval dále i slovníky, učebnice, knižní obálky, dětské knihy atd. Kresebně doplnil přes sto dětských knih.
Web: Antonína Šplíchala: http://asdolany.tym.cz/

Vydavatelství En Face (od roku 1990)
Vydavatelství, které započalo svou činnost již v roce 1990, kdy se profilovalo zejména autorským zaměřením Miloše Poláška. Od té doby se zaměřovalo na vydavatelskou činnost i propagační tiskoviny. V poslední době se vedle obrazových fotografických publikací věnuje i beletrii a krásné literatuře, vydávané i ve formě e-knihy.
Web: www.enface.cz

17.4.2014, Ostrava