Sociální DRM, neboli měkké DRM

Elektronické knihy vydané naším vydavatelstvím jsou chráněny tak zvaným měkkým, neboli sociálním DRM.

Jedná se o způsob ochrany elektronických knih, které nikterak neomezují čtenáře v tom jakým způsobem a na jakých svých zařízeních budou zakoupené knihy číst a přitom toto DRM chrání práva autora. E-knihy chráněné pomocí sociálního DRM tedy můžete otevřít na libovolném zařízení (elektronické čtečce, tabletu, počítači atd.).

Princip sociálního DRM tkví v tom, že zakoupená e-kniha obsahuje informace o tom, kdo si ji zakoupil. Ty lze následně použít v případě porušení autorského zákona (šíření knihy na internetu atd.) a dohledat kdo knihu zakoupil a požadovat po něm úhradu vzniklé škody.

Toto sociální, či měkké DRM je opakem tvrdého DRM, které elektronickou knihu zašifruje a kupující ji může číst pouze na zařízeních podporující tuto technologii. Většinou se jedná o Adobe DRM.

Námi vydané knihy můžete zakoupit u svých distributorů nebo přímo v našem elektronickém obchodě v sekci Elektronické knihy.