Jazyková korektura textů

Zajišťujeme jazykovou korekturu textů na základě vaší objednávky, nebo pro potřeby přípravy tiskovin, elektronických knih a tvorbu webových stránek.

Při tvorbě textu je velmi pravděpodobné, že se v něm objeví byť i drobné a nezáměrné chyby, stylistické nedokonalosti případně gramatické chyby. Pro jejich odstranění je zapotřebí, aby autor po sobě text několikrát přečetl. Většinou ale své vlastní chyby není schopen vnímat – soustředí se příliš na obsah textu. Jednou z možností je text odložit a vrátit se k němu s jistým časovým odstupem, což ale mnohdy z důvodů časové tísně nelze. Vhodnějším řešením je nechat kontrolu a korekturu textu provést další osobou. Ideálně někým s korektorskými a editorskými zkušenostmi. My nabízíme provedení korektury s využitím kvalifikovaných odborníků.

Korektura textů je prováděna ve spolupráci se zadavatelem, kdy jím dodaný text zkorigujeme a necháme schválit jeho finální podobu. Jazykovou korekturu pro potřeby vaší zakázky provádí odborník s jazykovým vzděláním a mnohaletou zkušeností.