en face neboli ánfas, enface

Název našeho vydavatelství a studia je En Face. Občas dochází k problému s výslovností tohoto slova. Jedná se o slovo pocházející z francouzštiny a znamenající „proti, zepředu“. Můžeme říci, že se jedná o pomyslný posun o 90 stupňů proti termínu „profil“, který značí pohled z boku. Tyto termíny se používají například při snímání: pohled zepředu = en face, „z en facu“, pohled z boku = z profilu.

Termín en face se vyslovuje [án fas], občas je tento termín i psán ánfas. Ve francouzštině poté termín: en face de – znamená: naproti.

Název našeho vydavatelství a studia má ilustrovat přímý přístup k fotografování i náš postoj k našim zákazníkům a zakázkám.