Doplnili jsme informace o SEO

V rámci rozšiřování a doplňování informací na našich webových stránkách EnFace.cz jsme doplnili sekci týkající se tvorby webových stránek. Přesněji jejich optimalizaci pro vyhledání na internetu.

S tím, jak roste množství webových stránek zaměřených na jednotlivá odvětví nestačí již pro úspěch pouze webové stránky vlastnit, ale mít je vytvořeny tak, aby byly nalezeny.

V minulosti bylo dostačující praxí, že webové stránky byly dobře vytvořeny. S rostoucí konkurencí bylo potřeba je nejen dobře připravit, ale na počátku je zpropagovat na internetu (tzv. SEO). Případná analýza konkurence byla pouze ku prospěchu a to ideálně již při samotné tvorbě webových stránek tak, aby bylo možno využít mezery na trhu, případně dohnat úspěchy konkurentů.

Dnes je již výše uvedené snad ne jen samozřejmostí, ale spíše nutností. Kromě Výše uvedeného se do praxe stále častěji dostává termín kontinuální SEO, která zajišťuje webovým stránkám dobré pozice do delší časový úsek. Téměř nezbytně přitom musí navázat na počátečně dobře zoptimalizované stránky. V opačném případě jejich efekt udržování stávajícího stavu je slabý, respektive nepřijde zvýšení návštěvností a pozic tak rychle, jak by majitel webu pravděpodobně očekával.