Nad propastmi lásky a zrady na Ostravském knižním veletrhu

Titul tohoto nového románu Miroslava Stoniše zahrnuje triptych tří románů vracejících se k historickým mýtům, které spojuje autorova cílevědomá snaha nazírat na tyto příběhy z dnešního pohledu: jak by se asi odehrály, pokud by jejich aktéři byli našimi současníky. Nikoli ovšem se snahou o nově modifikovanou historickou hypotézu, ale s její humornou či ironickou parafrází. Pochopitelně naplněné základním tématem Stonišovy tvorby – láskou modifikovaným vztahem muže a ženy.

Nad propastmi lásky a zrady

Obálka nového románu Miroslava Stoniše

Zcela netradičně převyprávěný klasický příběh o Ikarovi v románu Devatero modliteb k Pallas Athéně osvětluje okolnosti, proč v paměti lidstva nefiguruje velký vynálezce Daidalos, ale floutek a sukničkář Ikaros a co v příběhu sehrála krásná krétská princezna Ariadna.

Krásná nevěrnice Noéma je pohledem na starověké reálie očima dnešního člověka, oceňujícího a radujícího se z lásky i darů přírody, v kontrastu s biblickým imperativem hříchu a trestu tak, jak je tradován.

Problematice trojské války se věnovala řada odborných děl i literárních fikcí. Stoniš jako první však ve Zpěvném ptáku Homérovi přináší naprosto nečekaná odhalení o „skutečných motivech a pravé tváři“ antikou oslavovaného hrdiny Odyssea. Navíc ovšem až neuvěřitelné a objevné skutečnosti o samotném Homérovi. To vše s ironií, humorem a Stonišovi vlastním lyrickým kouzlem.

V sobotu 7. března proběhne na 5. Ostravském knižním veletrhu autorské čtení členů ostravské sekce Obce spisovatelů. Této akce se zúčastní i Miroslav Stoniš četbou ukázek právě z tohoto románového triptychu, který se vzápětí objeví na knižním trhu. Křest této novinky, vydané naším vydavatelstvím, proběhne ještě v březnu, v termínu, o němž budeme čtenáře dodatečně informovat. Odložili jsme ho vzhledem k tomu, že Miroslav Stoniš byl hned po knižním veletrhu pozván do německého Murnau na oslavy narozenin svého přítele Oty Filipa, dnes slavného evropského, v Německu žijícího spisovatele – rovněž autora z Ostravy pocházejícího a zdejší prostředí ve své tvorbě reflektujícího.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>