Sraz spřízněných duší

Rozhodli jsme se zrušit módní zvyk polévání nových publikací sektem a uvádět je do světa křtem. Pro naši sekulární společnost bude jistě vhodnější sejít se u příležitosti vydání nového románu na Srazu spřízněných duší (a víno vypít). Snad nám pánové Werich, Horníček a Suchý, kteří s touto formou talk-show v 60. letech začali užití tohoto názvu prominou. Jsme přesvědčeni, že tato tradice stojí za zachování.

Celý příspěvek

Nad propastmi lásky a zrady na Ostravském knižním veletrhu

Titul tohoto nového románu Miroslava Stoniše zahrnuje triptych tří románů vracejících se k historickým mýtům, které spojuje autorova cílevědomá snaha nazírat na tyto příběhy z dnešního pohledu: jak by se asi odehrály, pokud by jejich aktéři byli našimi současníky. Nikoli ovšem se snahou o nově modifikovanou historickou hypotézu, ale s její humornou či ironickou parafrází. Pochopitelně naplněné základním tématem Stonišovy tvorby – láskou modifikovaným vztahem muže a ženy.

Celý příspěvek

Jaký je život v Británii s Martinem Horským. Aneb spisovatel na konferenci Barcamp Ostrava 2014

O spisovatelích se obecně míní, že to jsou plaší a v ústraní pracující lidé. Alespoň o Miroslavu Stonišovi bychom toto do jisté míry mohli říci. Každý den sedí u svého PC a píše. Poněkud jinak je tomu ale v případě Martina Horského. Rád i vystupuje před posluchači a nyní se na další takové vystoupení chystá. A to v jeho rodné Ostravě.

Celý příspěvek

Výstava Nejdelší noc – 21. 8. 1968

Policie ČR a Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV a Vojenským historickým ústavem Praha připravili u příležitosti 45. výročí okupace republiky putovní výstavu o této invazi pěti států Varšavské smlouvy. Autor výstavy, PhDr. Daniel Povolný, Ph.D., akcentoval především nové a dosud nepublikované poznatky o tomto vojenském obsazení Československa.

Celý příspěvek