Příspěvky napsané autorem: Miloš Polášek

Web autora: http://polasek.enface.cz

Český grafik, fotograf a vydavatel. Ve své fotografické praxi se v současnu zabývá aplikací digitálních dat pro klasické černobílé fotografie. Experimentoval se speciálními technikami i abstraktní barevnou fotografikou. Tematicky se zaměřuje především na portrét a akt. Publikuje a věnuje se i teoretickým a uměnovědným aspektům fotografie. Více o Miloši Poláškovi na jeho autorské straně. Vyčerpávající informace v hesle Miloš Polášek na Kmen.cz

Analogová éra a vývoj koncepce fotoaparátů

Analogová éra a vývoj koncepce fotoaparátů

S rozmachem fotografování a růstem výnosů z těchto aktivit vzrostl i prostor pro neustálé zdokonalování jak citlivých materiálů, tak přístrojů. Profesionální formát desek pro kontaktní kopie 8×10″ či 5×7″ byl rychle zastíněn 60mm svitkovým filmem a sklopné přístroje formátu 6×9 cm se již po I. světové válce prodávaly v desetitisících kusů. Kinematograf s 35mm filmem záhy už nebyl k vidění jen v Paříži.

(Celý příspěvek…)

Fenomén fotografie

Fenomén fotografie

Z prvotního náročných postupů daguerrotypie či mokrých kolódiových desek přístupných jen movitým a vyškoleným profesionálům fotografie rychle vyrůstala. Vynález suché citlivé emulze umožnil masový rozmach tohoto nového média a slogan George Eastmana a jeho firmy Kodak „vy stiskněte tlačítko, my zařídíme zbytek“ rychle ovládl Ameriku. Tento slogan byl šit na míru americkým zvyklostem, akceptujícím základní pravidlo: kdo chvíli stál, již stojí opodál. S tím u nás sice přišla až marxistická ideologie, ale k charakteristice amerického přístupu k životu se myslím hodí dokonale. Nebudeme si s ničím příliš lámat hlavu, ale budeme to naplno využívat.

(Celý příspěvek…)

hot-shoe

O fotografii slovem

Průmyslová, sociální a nevím ještě jaká revoluce expandující ve 20. století změnily dosavadní řád věcí i hierarchizovanou strukturu stávající společnosti. Zdemokratizovaly ale i okruhy tvorby, vymezené dosud exkluzívním entitám. Růstu blahobytu pak vděčíme i za rozvoj tvořivých sil a zrodu snah po estetickém vyjádření. Fotografie k tomu přišla v pravý čas jako ideální prostředek (kromě řady dalších funkcí) k poměrně snadno dosažitelnému tvůrčímu projevu.

(Celý příspěvek…)