O fotografii slovem

Průmyslová, sociální a nevím ještě jaká revoluce expandující ve 20. století změnily dosavadní řád věcí i hierarchizovanou strukturu stávající společnosti. Zdemokratizovaly ale i okruhy tvorby, vymezené dosud exkluzívním entitám. Růstu blahobytu pak vděčíme i za rozvoj tvořivých sil a zrodu snah po estetickém vyjádření. Fotografie k tomu přišla v pravý čas jako ideální prostředek (kromě řady dalších funkcí) k poměrně snadno dosažitelnému tvůrčímu projevu.

Oblíbenou odpovědí na dotaz po smyslu této činnosti se mezi fotografy zakořenilo úsloví, že se nevyjadřují textem, ale obrazem. Super únik! Zejména v dnešní postmoderní době, kdy uměním může být všechno, co se za umění prohlásí. Stále sofistikovaněji jsme i od hromad svařeného šrotu dospěli k unijní vlajce pohozené na podlaze či skvrně světla vržené otevřeným oknem na zdi. Už bez trampot s realizací v materiálu se to stále více blíží realitě pouze virtuální. A to je doména fotografie, alespoň té dnešní, digitální.

Stále více to ovšem není jen o emocích, nápadech, tvorbě a stylu, ale o marketingu a parametrech všeho, co k pořízení záznamu potřebujeme. Článků o všech těchto aspektech je sice na webu nesčetné množství, jen málo z nich však uvádí věci na pravou míru. Toto hnutí, založené již geniálním Saturninem v Jirotkově stejnojmenném románu a v současnosti revokované pouze několika novými romány spisovatele Miroslava Stoniše, je však orientováno doposud ryze historicky. Já se chci pokusit o jeho modifikaci na dění ve fotografii.

hot-shoe

Hot-shoe sáňky se synchronizačním kontaktem pro externí blesky

Koupil jsem totiž přístroj Sony NEX-6, který v podstatě odpovídal mým představám, splňujícím co do variability použití a kvality obrazu i profesionální požadavky. Studená sprcha zklamání se dostavila v okamžiku zjištění, že přístroj nekomunikuje s ateliérovými blesky. Má sice hot shoe sáňky se středovým kontaktem, což se od svého zavedení v 70. letech se stalo standardem pro synchronizaci blesků dodržovaný všemi ostatními výrobci, firma Sony se však rozhodla toto omezit jen na své výrobky. Zajisté ne proto, aby zvýšila své zisky, ale aby uživatele zbavila starostí s přemýšlením co se do toho má strkat.

A tak jsem se rozhodl začít mluvit do toho trvalého inovačního procesu, nutícího spotřebitele si ty přístroje se stále rostoucími parametry znovu a znovu kupovat. A v Saturninově duchu tak trochu uvádět věci na pravou míru. Snad nebudu nařčen, že brojím proti zvyšování HDP. Omlouvám se pak za to, že se mi myšlenky poněkud rozkošatily a že je to tedy víc zeširoka, než jsem původně chtěl.